Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen.

Het lichaam is een eenheid

Het lichaam is gemaakt uit vele delen, die met elkaar in verbinding staan op verschillende manieren. Vb. een geblesseerde knie kan een abnormaal marspatroon veroorzaken en zo de wervelkolom abnormaal belasten. Ziekten of slecht functionerende organen kunnen de gezondheid van andere lichaamsweefsels aantasten. Vb. reflux vanuit de maag kan chronische neus-, keel- en oorproblemen geven.

Structuur en functie staan in wederzijds verband

"De structuur dirigeert de functie en de functie creëert de structuur" (A.T. Still). De structuur van spierweefsel zorgt ervoor dat de spier kan samentrekken. De structuur van botweefsel zorgt voor zijn steunfunctie, die van darmweefsel voor zijn opnamefunctie,... Verandering van de structuur geeft aanleiding tot een verandering van de functie. Vb. een spier die regelmatig getraind wordt, zal in volume toenemen en zal een verhoogde doorbloeding krijgen, dus een specifieke functie creëert ook een andere structuur.

Zelfregulering, zelfgenezing en instandhouding van de gezondheid.

Wanneer het 'interne systeem van gezondheidszorg' de mogelijkheid krijgt optimaal te werken, zonder belemmering, is het resultaat daarvan datgene wat wij 'gezondheid' noemen. Het natuurlijke streven van dit systeem is altijd gericht op de gezondheid en op het herstel van de gezondheid. Het innerlijke systeem van gezondheidszorg stelt zijn eigen diagnoses, schrijft zijn eigen recepten voor en maakt gebruik van zijn eigen omvangrijke apotheek. Bijgevolg komen gezondheid en genezing van binnenuit.

Lees verder: wat doet een osteopaat?